ArenaNet:Localization bugs/Polish

From Guild Wars Wiki
Jump to: navigation, search
Info-Logo.png Note: As of September 2, 2009 this page is no longer active. If you have a bug to report please go to Feedback:Localization bugs/Polish.
Info-Logo.png Note: This page is designed to house localization issues observed by players in-game. Due to the nature of these reports, the localization team will be visiting this page to gather reports directly.

Wskazówki:

  • Aby zgłosić raport na temat mechanicznego błędu występującego w grze, odwiedź stronę użytkownika Mike Zadorojny.
  • Jeśli nie jesteś pewien, czy zgłoszenie kwalifikuje się jako błąd, przed wysłaniem raportu porozmawiaj z innymi użytkownikami na odpowiednich stronach poświęconych dyskusji.
  • Szablon zgłoszenia błędu:
 == {{Quest icon|type}} Tytuł ==
 '''Umiejscowienie:''' Prophecies/Factions/Nightfall/Eye of the North/Bonus Mission Pack/Festiwal <br>
 '''Komponent:''' UI/Misja/Przedmiot/Umiejętność/Film/Audio <br>
 '''Kategoria Błędu:''' Pisownia/Gramatyka/Brak tłumaczenia/Błędne tłumaczenie/Nakładający się tekst/Połączenie/Specjalny znak <br>
 '''Opis:''' Dokładna treść błędu lub cytat w razie potrzeby wraz ze zwięzłym opisem. Zrzuty ekranu będą bardzo pomocne. <br>
 '''Kroki uzyskania błędu:''' Opis czynności ukazujących błąd <br>
 '''Propozycja zmiany:''' Proponowana korekta. <br>
 '''Komentarze:''' Komentarze dotyczące raportu<br>
  • Localization team comments:
    • Yes - The problem has been fixed.
    • Reported - The problem will be fixed.
    • No - This does not consider as a problem.


Yes Anthem of Fury

moved from User talk:Mike Zadorojny/Guild Wars Miscellaneous Bugs

Anthem of Fury cause that you gain adrenaline after use attack skill, but in Polish skill description says that you gain health after use attack skill. --The preceding unsigned comment was added by User:Shan Legontal (talk).

Yes Cruel Spear

moved from User talk:Mike Zadorojny/Guild Wars Miscellaneous Bugs

English descripiton of Cruel Spear says that this skill inflicts Deep Wound if target is NOT moving, but in Polish description says that this skill inflicts Deep Wound if target IS moving. --The preceding unsigned comment was added by User:Shan Legontal (talk).

Yes Elder Sobel is a Female

moved from User talk:Mike Zadorojny/Guild Wars Miscellaneous Bugs

- Polish translation of the name "Elder Sobel" should not be "Starzec Sobel", due to the fact Sobel is a female.
- A quick glance at Sobel proves she is definitely not a male :) - Screenshot
- Word "starzec" should be replaced with "staroscina". She has a nice body for an Elder btw. Mordiego 11:52, 19 March 2008 (UTC)

Yes Options

Translation:

□ Skróć długie nazwy - mean: change "Reaaalllyy Loooonnnnggg Naaaammeee" to "Short Name".
□ Fade distant name tags - mean: change "Name" to "Name" if character is far away from you.

By the way, it's a bit strange that this error is old, it's in main options tab and nobody corrected it so far. - 67.159.45.97 16:43, 19 May 2008 (UTC)

Yes "Save Yourselves!"

Translation:

"Przez 3...5...6 sek., wszyscy członkowie drużyny poza tobą posiadają 100 pkt. pancerza."
"For 3...5...6 seconds, all other party members gain 100 armor."

"posiadają" mean "have", so this looks like party members have only 100 armor, no +100. - 67.159.45.97 16:43, 19 May 2008 (UTC)

Yes Gahnlar

Translation:

"Gahnlar [kolekcjoner ]"
"Gahnlar [Collector]"

There is additional space, near "R" and "]". - 89.161.4.183 19:15, 23 June 2008 (UTC)

Yes Istani Noble

Translation:

"Dobra robota, Słoneczna Włócznio! Całe Istan będzie pamiętać twoje imię!"
"Well done, Sunspear! All of Istan will remember your name!"

Correct is: "Cały Istan będzie pamiętać twoje imię!". - 89.161.4.183 19:15, 23 June 2008 (UTC)

Yes Giant Stomp

Translation:

"Tupniecie Olbrzyma"
"Giant Stomp"

Correct are: "Tupnięcie Olbrzyma". - 89.161.4.183 8:42, 25 June 2008 (UTC)

Yes Płonacy Dżinn

Umiejscowienie: Nightfall
Komponent: Potwór
Kategoria Błędu: Specjalny znak
Opis: Odnalazłem niedawno potwora o nazwie Płonacy Dżinn. Jest to błąd, ponieważ brakuje znaku "ą" zamiast "a".
Kroki uzyskania błędu: Po wyjściu w Azylu SS, kierując się w stronę Akolity Balthazar'a, w tym samym zamku, skrzyni ze skrzyni ze skarbem strzeże właśnie taki dżinn.
Propozycja zmiany: Oczywiste jest, że należy poprawić ten znak.
Komentarze: Komentarze dotyczące raportu
Użytkownik: 89.161.4.183 03:08, 28 June 2008 (UTC)

Yes Misunderstandings and a missing space in skill descriptions

1. Skill Toxicity triggers on diseased and poisoned targets, while polish translation indicates triggering on bleeding and diseased targets.
2. Skill Essence Bond causes energy gain for the one maintaining this enchantment, while polish translation indicates causing energy gain on the character this was cast upon.
3. Life Sheath description has a missing space after amount of damage negated by this spell.

Asmo 18:51, 24 July 2008 (UTC)

Quest Rojis

Umiejscowienie: Nightfall 
Komponent: NPC
Kategoria Błędu: Spelling
Opis:Rojis in Venta Cemetery says: "Wygląda na to, że znowu czeka nas to smo, co?"
Kroki uzyskania błędu: Rojis in Venta Cemetery (polish)
Propozycja zmiany: It should be "samo" instead of "smo".
Komentarze: it should be "a" between s and m

Al the smoker 22:14 , 17 June 2009 (UTC)

"It's just a flesh wound."

Translation:

□"Z wybranego sojusznika usuwa wszystkie klątwy"
□"Remove all conditions from target ally"

Polish description states that this skill remove all hexs not conditions. And in Polish there's exclamation mark not dot. Shan The Reaper 17:53, 8 August 2009 (UTC)

Cautery Signet

Translation:

□"Krwawisz (1 sek. za każdą usuniętą przypadłosć)."
□"You begin Burning (one second for each removed condition)."

"Krwawisz" means "Bleeding" not Burning. Shan The Reaper 17:53, 8 August 2009 (UTC)