Guild:We Are From Poland

From Guild Wars Wiki
Jump to navigationJump to search

We Are From Poland [Pol]

We Are From Poland [Pol]
Guild We Are From Poland cape.jpg
Territory Europe
Faction Kurzick
Type PvE
No. of members ~60
Guild Hall Imperial Isle
VoIP Team Speak 3
Webpage www.wafp.gw2.pl

Dawno dawno temu (2005) na usianych zniszczeniem polach Ascalonu odnalazło się dwóch uciekinierów z gildii Mistic Warriors. Ci możni wojownicy to Marchelew oraz przystojny Doni Drakonus. Założyli oni gildię We Are From Poland teraz znaną bardziej jako WAFP skupiającą elite PvE i tak powstała legenda...

Jednymi z pierwszych wojowników byli zacni gracze PvE tacy jak Akki, Anna Victoria, Psofa Skrofa, Karmazynowy Bart, Caper Hanys, Oke Anos, Diona A, Ferdynand Wspaniały i wielu wielu innych. To właśnie oni stworzyli niepowtarzalny klimat naszej gildii. Całość zlepił w mężną i dumną gildie niejaki Herbi, o którym wieść niesie że nadal gdzieś sieje by inny zbierać mógł...

W gildii cenimy sobie poczucie humoru i odrobinę kultury osobistej jeżeli chcesz być jednym z nas kontaktuj się z jednym z oficerów. Jeżeli jesteś zielony w GW pomożemy ci nabrać innych kolorów i poznać piękny świat Guild Wars.

Po podziale gildii WAFP stał się gildią PvE, generalnie zajmującą się kolekcjonowaniem tytułów oraz graniem w tzw. "elitarnych lokacjach" dla przyjemności.


Long time ago (2005) on ruined fields of Ascalon two refugees from Mistic Warriors guild have met. Those mighty warriors were Marchelew and handsome Doni Draconus. They have established guild We Are From Poland, mostly known as WAFP, gathering the elite of PvE players and that is how the legend was created ...

First memorable members were Akki, Anna Victoria, Psofa Skrofa, Karmazynowy Bart, Caper Hanys, Oke Anos, Diona A, Ferdynand Wspaniały and many others. They have created unique atmosphere of the guild. All of them were gathered in mighty and proud guild by Herbi, who is said to sow somewhere there for others to harvest ...

We appreciate sense of humor and some culture in behaviour so if you wish to become a member of our guild contact to one of the officers. If you are green we will help you to get other colors and to get familiar with the world of Guild Wars.

After the guild was divided, WAFP became PvE orientated, generally we do title hunting and "elite locations" just to play for pleasure..

Rekrutacja

Obecnie rekrutacja do gildii w GW jest zamknięta. Gildia nadal istnieje, jednak nowi członkowie nie będą przyjmowani.

W W.A.F.Pie liczba osób waha się w okolicach 60. Wymagania podstawowe: wiek: 20+, używanie team speak (posiadanie mikrofonu). Regulamin sojuszu ma zastosowanie również dla gildii i zamieszczony jest na naszym forum. Większość graczy w gildii ma długi staż w grze, więc osoby początkujące nie znajdą u nas chętnych do działalności na NM.

We have permamently closed recrutation in Guild Wars. The guild still exists but we do not invite new members.

In W.A.F.P. there are about 60 people. Those who want to join us have to fullfill basic requirements age: 20+, not being afraid to use team speak often (with microphone). List of alliance rules is applicable also for guild and it's published on our forum. Most of our members play for a long time, so newbies will not find in our guild company for NM

Informacje Kontaktowe

Strona WWW: http://wafp.gw2.pl/

Forum: http://www.wafp.gw2.pl/

W grze: Wódz/Leader: Cien Shadow

Oficerowie/Officers: Ill Guen Ill, Last of Qho, Pieknosc Dnia, The Mordiego, V X Angel X V.We Are From Poland Alliance
Leader We Are From Poland
Members Dead Souls Pl • Flames Of Absinthe • Flota Miedzygwiezdna • Heroes HomeImmortal FireOrdo Lupi AlbiStan New Poland