Guild:Heineken Vs Jupiler (historical)

From Guild Wars Wiki
Jump to navigationJump to search

Guild-Logo.png Heineken Vs Jupiler. [Bier]

Heineken Vs Jupiler Bier
Guild Heineken Vs Jupiler cape.jpg
Territory Europe Europa Flagge.jpg
Language Dutch
Faction Luxon
Type PVX
No. of members 11(22-01-`08)
Guild Hall Imperial Isle
Time zone GMT

Drinking beer and playing games go together well, as long as you have the right age. In our guild fun is very important, it doesn't matter if you have Jupiler or Heineken beer, as long as you are having fun in Guild Wars.

Bier drinken en gamen gaat goed samen,mits je daar de leeftijd voor hebt. Voor onze Guild is lol erg belangrijk en of dat nu is met een biertje van Jupiler of Heiniken maakt ons niet uit , als je maar plezier hebt in Guildwars.

Guild-Logo.png Rules - Regels.

 • Always have the guild chat open and respond to it.
 • You have to say hello and goodbye if you go on- or offline, respectively.
 • Use the Friend List (FL) to indicate your status so no misunderstandings will happen.
 • Give new members a warm welcome and help each other occasionally, you aren't in a guild for nothing!
 • Ask help for missions/quests, but not for small quests.
 • Don't spam for help/trades (more than twice) in the guild or alliance chat.
 • After 8 weeks of inactivity you will be kicked. Officers will be demoted after being inactive for 4 weeks, the normal rules as a member will count then.
 • Rudeness/belittling someone will not be tolerated.


 • Hou de Guild chat altijd aan en reageer daarop.
 • Je hoort gedag te zeggen als je on- of offline gaat.
 • Gebruik de FriendList (FL) om je status aan te geven zodat er geen misverstanden ontstaan.
 • Verwelkom nieuwe leden en help elkaar af en toe.Je zit niet voor niks in een Guild!!
 • Vraag hulp voor missies/quests maar niet voor onzin questsjes.
 • Geen hulp/trade of andere teksten spammen ( meer dan 2 keer achter elkaar) in de guild chat of allaince chat.
 • Na 8 weken niet actief te zijn worden leden gekicked. Bij Officers worden ze na 4 week niet actief te zijn geweest gedegradeerd naar lid en dan gelden de regels als lid.
 • Grof taalgebruik/pesten/kleinerend gedrag wordt niet getolereerd.

Guild-Logo.png History.

None available.

Nog geen verhaal beschikbaar.

Guild-Logo.png Recruitment.

We can always use members who are online very often, it doesn't matter what you do or how well you know the game, it also doesn't matter what level you are. as long as you like beer..... If you want to join our guild then contact one of the officers or the leader, see below:

We kunnen altijd leden gebruiken die veel online zijn en maakt niet uit wat je doet en of hoe goed je het spel kent, ook level maakt niet uit, als je maar bier lust..... Wil je onze guild joinen neem dan kontact op met een van de officers of de leader,zie hier onder.

Guild-Logo.png Contact information.

Leader ; zelf nog invullen Dark Saggio!!

Officers ;


Guild-Logo.png Members.

Main Character Aka Favourite Professions Role Country
Dark Saggio Leader
Yosuna 'MONK' Officer Nederland
Elran The Powerfull Officer
Sin Fronteras Officer
Warrior-icon.pngandMonk-icon.png Officer
Officer
Officer
Officer


Guild-Logo.png Guild Hall 'Imperial Isle'.

Services Added Costs
Platinum.png Xunlai Agent Yes 10Platinum 0Gold
Red Dye.png Dye Trader No 50Platinum 0Gold
Tanned Hide Square.png Crafting Material Trader No 100Platinum 0Gold
Glob of Ectoplasm.png Rare Material Trader No 100Platinum 0Gold
Rune Vigor Sup.png Rune Trader Yes 25Platinum 0Gold
Scroll of Berserker's Insight.png Scroll Trader No 50Platinum 0Gold
Signet of Capture.jpg Skill Trainer No 100Platinum 0Gold
Main PvP.png Priest of Balthazar Yes 10Platinum 0Gold
Expert Salvage Kit.png Merchant Yes 25Platinum 0Gold
Guildwiki-icon-small.png Weaponsmith Yes 10Platinum 0Gold
[[Image:]] Guild Emblemer Yes 10Platinum 0Gold
[[Image:]] Cantan Ambassador No 10Platinum 0Gold
[[Image:]] Festival Hat Keeper No 10Platinum 0Gold
Total 90Platinum 0Gold

Guild-Logo.png Links.

http://www.youtube.com/watch?v=ehz2ILsHURI

Guild-Logo.png Screenshots.

Guild-Logo.png Alliance.


Ownage Of The Dutch Lions Alliance
Leader Ownage Of The Dutch Lions
Members Dutch Farming Elite • Dutchmen Of Emania • Heiniken Vs Jupiler • The Naked Cavaliers

Guild-Logo.png Comment.

Commentaar en op- of aanmerkingen graag noteren op 'discussion' tab. Page laatst bijgewerkt op 24-01-`08.