User:Silver Tsumugari/Characters/Sabaku/Skills

From Guild Wars Wiki
Jump to navigationJump to search
Main   In-Game History   Characters   Sandbox   Account Info   Talk   Contribututions    


Silver Tsumugari   Daija Orochi   Fenrir Tsumugari   Kiba Tsumugari   Reyna Tsumugari   Sabaku Okami   Senythra Wolf   Shiro Kyubi   Suki Tsumugari    


Main   Elite Skills   Total Skills   Missions   Vanquish Progress   Heroes   Hall of Monuments    


Sabaku Okami's Skill Count[edit]

Profession Core Prophecies Factions Nightfall Eye of the North
Non-Elite Elite Non-Elite Elite Non-Elite Elite Non-Elite Elite Non-Elite
Warrior Warrior 0 / 35 0 / 5 0 / 24 0 / 11 0 / 22 0 / 10 0 / 16 0 / 10 0 / 10
Ranger Ranger 7 / 35 0 / 5 0 / 25 0 / 10 2 / 22 0 / 10 0 / 16 0 / 10 0 / 10
Monk Monk 0 / 35 0 / 5 0 / 26 0 / 10 0 / 22 0 / 10 0 / 16 0 / 10 0 / 10
Necromancer Necromancer 0 / 35 0 / 5 0 / 27 0 / 10 0 / 22 0 / 10 0 / 16 0 / 10 0 / 10
Mesmer Mesmer 0 / 35 0 / 5 0 / 23 0 / 9 0 / 22 0 / 10 0 / 16 0 / 10 0 / 10
Elementalist Elementalist 0 / 35 0 / 5 0 / 29 0 / 10 0 / 22 0 / 10 0 / 16 0 / 10 0 / 10
Assassin Assassin 0 / 62 0 / 15 0 / 16 0 / 10 0 / 10
Ritualist Ritualist 0 / 62 0 / 15 0 / 16 0 / 10 0 / 10
Paragon Paragon 0 / 2 0 / 61 0 / 15 0 / 10
Dervish Dervish 0 / 2 14 / 61 3 / 15 0 / 10
Unknown Common 2 / 2 1 / 3 0 / 1 3 / 50